HENGELO HELEMAAL STIL?

Verandering van gedrag


We staan aan het begin van de grootste culturele en politieke revolutie sinds de jaren tachtig in Hengelo, maar helaas heeft het merendeel van Hengelo daar nog helemaal geen besef van. Deze revolutie gaat niet over techniek en nostalgie. Deze revolutie gaat over verandering van gedrag.
Vanuit ‘Hengelo Helemaal Stil?’ motiveren, activeren en ondersteunen we een steeds groter groeiende groep mensen die deze revolutie aanjaagt. Mensen die zich onderscheiden in gedrag en zich niet laten vangen met voorgeschreven en dichtgetimmerde plannen. Mensen die met elkaar in verbinding zijn en de handen ineenslaan om iets te bereiken. Het zijn vooral de jongere inwoners (tot 40) die zich hiertoe aangesproken voelen, maar de beweging ‘Hengelo Helemaal Stil?’ sluit nadrukkelijk niemand uit; belangrijkste kenmerk is dat we anders met beleid omgaan.  De wereld verandert en in onze ogen moet en zal Hengelo hierin mee gaan!

 

In contact en in beweging
‘Hengelo Helemaal Stil?’ zet o.a. facebook in om mensen zelf de waarheid te laten te vinden. De doelgroep is in interactie met elkaar, met de gemeente en diverse instellingen. ‘Hengelo Helemaal Stil?’ zorgt voor eigen nieuwsgaring en stimuleert opinievorming. Op deze manier willen we jongeren naar het publieke bestel lokken en actief deel laten nemen aan (veranderingen in) de maatschappij. Ons doel is tevens de kloof tussen jongeren en ouderen te verkleinen, want uiteindelijk maken we sámen het verschil. Gelijkwaardigheid is een belangrijke waarde.


We zijn extreem kritisch en gaan geen discussie uit de weg. We stellen vragen, ook als dit niet uitkomt. We geloven niet klakkeloos wat ons wordt verteld. Af en toe zijn we wel uitdagend, provocerend, eigenwijs, dwars en ongecensureerd maar altijd eerlijk en nooit persoonlijk.
 

 


 

Wat is ‘Hengelo Helemaal Stil?’

 

Meer dan alleen een Facebook pagina.. De nog jonge beweging ‘Hengelo Helemaal Stil?’ zorgt voor méér dan een frisse wind in politiek en cultureel Hengelo: het lijkt er op dat zij een wezenlijke bijdrage gaat leveren aan veranderingen in Hengelo. Het gaat hier nadrukkelijk niet om een politieke partij, maar om een beweging die hét verschil wil maken in Hengelo. ‘Hengelo Helemaal Stil?’ wordt vooral gedreven door Tijs Jagers en vertegenwoordigt een steeds groter groeiende groep jongeren in Hengelo; een doelgroep die op dit moment nog te weinig gehoord wordt. Deze jongeren zijn geïnteresseerd in politiek, nieuws en actualiteiten en voelen zich aangesproken door het grensverleggende en eigenwijze karakter van ‘Hengelo Helemaal Stil?’
 

Kort omschreven staat ‘Hengelo Helemaal Stil?’ voor vernieuwing op het gebied van cultuur en politiek, voor verandering in gedrag, door een kritische, actieve houding en het bespreekbaar maken van onderwerpen die echt spelen bij de burgers. ‘Hengelo Helemaal Stil?’ is er vooral voor de jongeren in Hengelo, maar staat nadrukkelijk open voor iedereen.

Hengelo Helemaal Stil? in de media.

Hengelo Helemaal Stil? is onderdeel van: